ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

                                                  ผลิตภัณฑ์นำส้มควันไม้/หน่อไม้ดอง/หน่อไม้อัดถุง

                               

 

 

สินค้าและผลิตภัณฑ์ ของชุมชน 

                                                                   

                                             

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143634 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน