ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

พื้นที่

           ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพสถิตไปทางทิศเหนือ ประมาณ 55 กิโลเมตร พื้นที่สลับสูงต่ำตามแนวภูเขา เชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ      ติดกับ  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้        ติดกับ  ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก   ติดกับ  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก    ติดกับ  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

การเดินทาง

           1. ถนนสายเทพสถิต-โป่งนก
           2. ถนนสายชัยภูมิ-นครสวรรค์ หมายเลข 225

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143589 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน