ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2567    การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 14
  4 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 15
  3 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 14
  22 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 27
  1 เม.ย. 2567    รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค66-มี.ค.67) 37
  20 มี.ค. 2567    รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 33
  15 มี.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25
  11 มี.ค. 2567    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 26
  7 ก.พ. 2567    รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28
  5 ก.พ. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143627 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน