ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2567    ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2567 (ครั้งที่2) 13
  14 มิ.ย. 2567    แผ่นพับปราชญ์ชาวบ้าน 10
  14 มิ.ย. 2567    แผ่นพับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 13
  19 ม.ค. 2567    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 29
  28 ธ.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 16
  27 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 48
  24 ต.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 96
  24 ต.ค. 2566    ประกาศให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 90
  20 ต.ค. 2566    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 90
  28 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 80

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4143641 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน